Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

เทคโนโลยีป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรียจากสหรัฐอเมริกา
ผสานเข้าไปในเนื้อวัสดุอย่างถาวรมีประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน
ช่วยปกป้องคุณจากเชื้อแบคทีเรีย อันอาจเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยติดเชื้อ
โรคภูมิแพ้ปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมปราศจากสารระเหยทีเป็นพิษ (NO V.O.C)
และยังได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา

  เอกสารรับรองประสิทธิภาพการกำจัดแบคทีเรียและเชื้อราบนแผ่นฟิล์ม
จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
 ANIFUNGI-Microban
 ANTIBACT – MTEC