เช็ดล้างคราบสกปรกได้ง่ายแม้คราบที่เช็ดออกยาก
ทนทานการเช็ดทำความสะอาดตลอดการใช้งาน
ไม่ทิ้งรอยด่างหลังเช็ดคราบสกปรก